Introductiecursus

Schietcollege Prins Alexander streeft er na om aspirant-leden persoonlijk te begeleiden tijdens de introductie in de vereniging en de schietsport.

Tijdens de aspirant-lidmaatschapsperiode dient het aspirant-lid een introductiecursus te volgen, die veelal mondeling en op de praktijk gericht zal zijn. Deze introductiecursus bestaat uit lessen waarin in ieder geval aan de orde komt:

Het aspirant-lid begint altijd met het schieten van luchtwapens. Als de persoonlijke begeleider er van overtuigd is dat de schutter de juiste veiligheidseisen kent en bekwaamheid in het omgaan met wapens heeft, kan er eventueel worden overgegaan tot het schieten met vuurwapen(s).  

De schietsport is een ontwikkeling. Het lijkt makkelijk maar de schietsport is een zeer technische concentratie sport. Na elk schot wordt je afgerekend op het resultaat. En er zit een veiligheidsaspect bij. Je moet dus op veel dingen tegelijkertijd letten. Om je deze dingen aan te leren hebben wij deze introductie cursus gemaakt.

Om een objectief beeld van je als aspirant lid te krijgen moet je regelmatig schieten en je begeleider laten zien dat je de veiligheids eisen kunt toepassen. Je moet aan de baancommandant laten zien dat je een veilige schutter bent die wij kunnen vertrouwen.

Algemene introductie

Veiligheid

Dit punt moet heel duidelijk zijn. Je moet veilig met vuurwapens om gaan. Wapens kunnen zeer gevaarlijk zijn! Zowel voor je zelf als voor je medeclubleden. 

n deze introductiecursus gaan wij je duidelijk maken hoe je met wapens om  moet gaan. En wat wij van je verwachten. Wij moeten vertrouwen hebben in jou als beginnend lid. Om je dit duidelijk te maken hebben we de onderstaande regels opgesteld.  Deze gelden voor ons aller veiligheid!

Uit de vereniging statuten:

Veiligheidsregels algemeen

Deze regels dient elke schutter te kennen en de Baancommandant ziet erop toe dat hiernaar gehandeld wordt.

Onderstaande punten dient men uit het hoofd te kennen.

Dus niet in de kantine of op weg naar de schietbaan. Met uitzondering van verenigingswapens die niet “verpakt” zijn en over het terras vervoerd moeten worden naar en van de schietbaan (b.v. bij het reguliere onderhoud).

Die moet je kennen en kunnen uitvoeren.

Als je door een ander, bijvoorbeeld de Baancommandant (die de veiligheidsmaatregelen nam waar je bijstond), een wapen krijgt overhandigd, neemt je wederom de veiligheidsmaatregelen. Dit lijkt overdreven, maar beter één keer te veel dan één keer te weinig.

Veiligheid betekent een must bij een schietvereniging. Om de veiligheid te waarborgen zijn veiligheidsregels opgesteld en wordt er geschoten onder toezicht van een baancommandant. De vereniging heeft het een en ander vastgelegd in zijn huishoudelijk reglement.

Administratie

Zelf moet je zorg dragen voor een aantal administratieve afhandelingen of samen met de daarvoor verantwoordelijke persoon.

Presentielijst.

Iedereen die het pand betreedt moet de presentie lijst tekenen. Deze lijst is het bewijs van de schietbeurt. Hij kan later door de politie opgevraagd worden

Wapen uitgifte formulier.

Als je een club wapen wilt gebruiken reikt de baancommandant je het gewenste wapen uit. Je moet zelf tekenen voor ontvangst op het formulier. Na de schiet oefening tekent de baancommandant voor retourontvangst.

Schietregister voor clubleden

deze heeft een blauwe kaft. Alleen de baancommandant of bestuurslid (of een door het bestuur aangewezen lid) tekent voor een schietoefening.

Munitieregister

Als je munitie koopt van de vereniging dan dient dat door de baancommandant op het munitieregister ingevuld en afgetekend te worden.

 De schietsport is een serieuze zaak. 

Maar vergeet niet plezier te hebben.