Bestuur en Vereniging

Het bestuur van de schietvereniging bestaat uit een een achttal leden. Naast een voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdzaken zijn er een viertal algemene bestuursleden. Eénmaal per jaar, in de maand april vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

De vereniging beschikt over twee accommodaties, waarvan de buitenbaan toch wel uniek in zijn soort is. Iedere week wordt er op dinsdag- en donderdagavond geschoten. In de wintermaanden op de binnenaccommodatie en vanaf mei op de buitenaccommodatie. De beschrijving en de route naar de accommodaties kun je hier vinden.

Doelstellingen

Het doel van de schietsportvereniging is haar leden gelegenheid te geven tot het beoefenen van de schietsport. Hiervoor hanteert schietcollege Prins Alexander de richtlijnen die door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) zijn vastgesteld.

Activiteiten

De vereniging is aangesloten bij de KNSA en schietvereniging Oost-Gelderland

Onder auspiciën van deze verenigingen worden wedstrijden georganiseerd waaraan de leden van de schietvereniging kunnen deelnemen. 

Een jaarlijks terugkerende activiteit is het Kampioenschap van Oude IJsselstreek. Inwoners en leden van de schietverenigingen binnen de gemeente kunnen hier aan meedoen.

Vogelschieten

Een van de activiteiten die de vereniging ondersteund is het vogelschieten. In het bezit van een tweetal mobiele kogelvangers wordt in de wijde omtrek van Varsseveld het vogelschieten mogelijk gemaakt tijdens kermissen en volksfeesten.

Stratentoernooi

Om de inwoners van Varsseveld en omgeving kennis te laten met de schietsport wordt ieder jaar een stratentoernooi georganiseerd. Teams van collega’s, vrienden, buren enz. strijden voor de beste plaatsen maar voorop staat de gezelligheid en het schieten in een prettige sfeer.