Stratentoernooi

Wat is het stratentoernooi?

Het stratentoernooi wordt ieder jaar door de vereniging georganiseerd met als doel het schieten onder de aandacht te brengen van de inwoners Varsseveld en omgeving.  We hopen natuurlijk dat de interesse gewekt wordt om nader kennis te maken met de schietsport.

Voor wie is het stratentoernooi?

Heel eenvoudig:  het stratentoernooi is bedoeld voor iedereen die zin heeft om eens te schieten en een gezellige avond te hebben. Dit kun je alleen doen, maar het is natuurlijk erg leuk om een team te vormen. Dus organiseer je collega’s, buren, vrienden en schrijf je in.

Dit zijn de spelregels

Er wordt opgelegd met diopter op 10 meter geschoten. De maximale tijd per schutter om de kaarten af te schieten is 15 minuten.

Per persoon mag men één oefenkaart schieten. Het schieten met een eigen wapen is niet toegestaan. Men kan per persoon slechts één maal deelnemen aan de persoonlijke- en teamwedstrijd.

De te schieten kaarten dienen door de teamleider te worden afgehaald aan het kaartenbureau.

Hier dient tevens het inschrijfgeld à   € 4,- per persoon (jeugd gratis)te worden voldaan. De kaarten zijn voorzien van een persoonlijk stamnummer en mogen alleen door de deelnemer met dit nummer afgeschoten worden, op gebleken overtreding volgt diskwalificatie van het gehele team.

De uitgifte van kaarten is na 22.30 uur niet meer mogelijk. Heeft men de kaarten afgeschoten, dan moeten deze worden ingeleverd bij de baancontroleur.

Eindigen twee of meer teams of personen met een gelijk aantal punten, dan wordt degene met, in deze volgorde, de laagste serie, kaart of schot lager geklasseerd in de eindrangschikking.

Verder wordt het reglement van de sv Oost Gelderland gehanteerd en zijn de beslissingen van de wedstrijdleiding bindend. Naast de wedstrijd kan er eventueel ook op attractiebanen geschoten worden. Na aanmelding ontvangt de teamleider of individuele schutter zo snel mogelijk bericht wanneer geschoten kan worden. Om een degelijke en tijdige planning te kunnen waarborgen en om teleurstelling te voorkomen

Het schieten

De teamwedstrijd is onderverdeeld in drie klassen, te weten:

Een team bestaat uit vier personen. Per team mag één geoefend schutter deelnemen.

Onder geoefend schutter wordt verstaan, een lid of oud lid van een schietvereniging, ongeacht het wapen waarmee de schutter actief is of was. Er mag ook een reserveschutter ingeschreven worden.

De teamschutters schieten vier kaarten, die alle vier zowel voor de teamwedstrijd als voor de persoonlijke wedstrijd meetellen.

De reserveschutter schiet, indien hij niet in het team ingezet wordt, alleen voor de persoonlijke wedstrijd mee en zijn resultaat wordt alleen bij verhindering van een der teamleden voor de teamwedstrijd meegeteld, mits dit, vóórdat het team begint te schieten, aan de wedstrijdleiding is medegedeeld.

De persoonlijke wedstrijd is onderverdeeld in zes klassen en wel:

Individuele schutters (buiten teamverband meeschietend) kunnen alleen aan de persoonlijke wedstrijd deelnemen.